Het team van de basisschool de Bosvlinder

Directeur
Immy Rorije –  immy.rorije@kitsprimair.nl  
Adjunct-directeur
Nicole Jongman- nicole.jongman@kitsprimair.nl 

MIB – Nicole Jongman  

Aandachtsfunctionaris- Nicole Jongman

Groep: 1/2
Ina Leever –          ina.leever@kitsprimair.nl
Annelies Joling – annelies.joling@kitsprimair.nl 
Groep 3/4
Helga Beuving –            helga.beuving@kitsprimair.nl
Antecla Groenewold –  antecla.groenewold@kitsprimair.nl
Groep 5/6
Antecla Groenewold – antecla.groenewold@kitsprimair.nl 

Annelies Joling-            annelies.joling@kitsprimair.nl 

Groep 7/8

Henk Iwema – henk.iwema@kitsprimair.nl

HVO
Linda Schild

Godsdienst
Sietske Oosterveen

Leerkrachten

Indien mogelijk verzorgen één of twee vaste leerkrachten het onderwijs voor een groep. In geval van afwezigheid van één van de vaste leerkrachten, begeleidt een invalleerkracht de groep. De leerkracht is altijd het eerste aanspreekpunt. U kunt na schooltijd even binnenlopen of via de mail een afspraak maken met de leerkracht van uw kind. De e-mailadressen van de leerkrachten vindt u in bovenvermeld overzicht. Indien uw kind twee leerkrachten heeft, e-mail dan altijd naar beide leerkrachten. Door middel van scholing op individueel en/of op teamniveau werken leerkrachten aan hun eigen ontwikkeling en zijn zij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op onderwijsgebied.