Hoofdluiswerkgroep

Regelmatig worden de kinderen door een aantal daartoe door de GGD opgeleide ouders gecontroleerd op hoofdluis. Als er hoofdluis bij een kind geconstateerd wordt, ontvangt u een mail  dat er [...]

Aanspreekpunt

Bij afwezigheid van de directeur en adjunct-directeur kunt u zich wenden tot: Helga Beuving , leerkracht groep 3/4 Annelies Joling, leerkracht groep ½

Oudercommissie

De oudercommissie bestaat uit drie leden. Dit zijn ouders van de kinder- en peuteropvang. De oudercommissie denkt mee over en heeft adviesrecht op het beleid van Kits Primair Kinderopvang om op [...]

Leerlingenraad

De leerlingenraad bestaat uit de volgende leerlingen: Kim Prins (groep 3) Mirza Paasman (groep 4) Jurjen Oenema (groep 5) Anouk de Vries (groep 6) Jeroen Stoffers (groep 7) Iris Prins (groep 8)

page 1 of 2